HO - Chuyên Viên Giám Sát Tín Dụng

HO - Chuyên Viên Giám Sát Tín Dụng

Ngân hàng Bản Việt hiện đang tuyển dụng vị trí này tại Hồ Chí Minh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Kiểm soát sau cho vay, kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay,  trên cơ sở chứng từ và kiểm tra tại thực địa.
 • Trực tiếp kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ, chấp hành điều kiện phê duyệt tín dụng, sử dụng vốn và tình hình hoạt động kinh doanh, khả năng trả nợ của các khách hàng vay có dấu hiệu có vấn đề và báo cáo kịp thời các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi công việc được giao;
 • Báo cáo kết quả kiểm tra kiểm soát định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
 • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Bằng cấp, chứng chỉ

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên Khối ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật hoặc các ngành/chuyên ngành khác có liên quan.

Kinh nghiệm

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng khác với chức danh tương tự hoặc vị trí có liên quan.

Kiến thức, kỹ năng cần có

 • Kiến thức liên quan đến nghiệp vụ Tín dụng, Bảo lãnh ngân hàng.
 • Kiến thức về các Quy định Pháp luật liên quan đến Tín dụng.
 • Có kinh nghiệm về giám sát tín dụng, thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp/cá nhân trong các ngân hàng tối thiểu 2 năm.
 • Kỹ năng thẩm định, lập tờ trình, đánh giá, nhận diện rủi ro.
 • Có khả năng làm việc độc lập.
 • Chấp nhận đi công tác thường xuyên, chịu được áp lực công việc.

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Khu vực Miền Trung
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Số điện thoại *
Đính kèm CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển