HO - Phó Phòng Phân Tích Thông Tin Tài Chính

HO - Phó Phòng Phân Tích Thông Tin Tài Chính

Ngân hàng Bản Việt đang tuyển dụng vị trí Phó Phòng Phân Tích Thông Tin Tài Chính tại Hồ Chí Minh.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Quản lý, phát triển đội ngũ chuyên viên phân tích dữ liệu kinh doanh (Business Intelligence) của ngân hàng, tập trung vào cung cấp thông tin đầy đủ và chuyên sâu để đưa ra các quyết định kinh doanh
 • Đưa ra các góc nhìn chuyên sâu từ nguồn dữ liệu để trả lời các vấn đề về kinh doanh, giúp ra các quyết định dựa trên dữ liệu và đề xuất các phương án cải tiến vận hành cho Ngân hàng.
 • Chủ động quản lý triển khai kế hoạch về phân tích dữ liệu kinh doanh (BI) của Ngân hàng, sắp xếp mức độ ưu tiên các công việc để đảm bảo cân bằng giữa các nhu cầu ngắn hạn và các nhu cầu chiến lược của Ngân hàng. Tham gia điều phối các dự án xây dựng các dashboards phục vụ quản trị của Ngân hàng.
 • Trình bày các phân tích và khuyến nghị cho Ban lãnh đạo, sử dụng kỹ năng dẫn dắt dựa trên kết quả phân tích dữ liệu để nâng cao hiệu quả vận hành và mang lại các thay đổi chiến lược cho Ngân hàng. Hỗ trợ Ban lãnh đạo rà soát / điều phối quá trình thu thập thông tin, phân tích số liệu cho mục đích xây dựng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng.
 • Phối hợp với các phòng ban khác để đưa ra các sáng kiến về phân tích dữ liệu kinh doanh (BI) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí và nâng cao doanh số bán hàng.
 • Phối hợp với CNTT để xây dựng các công cụ phân tích dự báo.
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc định nghĩa và quản trị các chỉ tiêu kinh doanh, xây dựng các dashboards tự động và khả năng tự phục vụ trong phân tích số liệu của các phòng ban khác, xây dựng các quy trình về phân tích dữ liệu.
 • Đảm bảo các chuyên viên phân tích số liệu có đầy đủ công cụ, kỹ năng và kiến thức để hoàn thành công việc được giao

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Bằng cấp, chứng chỉ

Tốt nghiệp đại học ngành tài chính, kinh tế, toán thống kê ….

2. Kinh nghiệm

 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong mảng phân tích số liệu (BI).
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ phân tích số liệu có từ 3 chuyên viên trở lên.

3. Kỹ năng, yêu cầu khác

 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ ngành ngân hàng.
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục và quản lý dự án tốt.
 • Quen thuộc với cơ sở dữ liệu (sử dụng ngôn ngữ SQL), hiểu được mô hình dữ liệu và các liên hệ. Có thể làm việc được với các Kỹ sư Dữ liệu và Chuyên viên Phân tích dữ liệu để xây dựng các bảng dữ liệu, các data marts cần cho công việc của bộ phận.
 • Có kỹ năng xây dựng dashboard bằng các công cụ như Power BI, Data Studio ….
 • Quen thuộc với Python và các công cụ để hỗ trợ xử lý dữ liệu lớn.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Đính kèm CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển