GIỚI THIỆU

Giới thiệu

Chào mừng BẠN đã đến đây, ngôi nhà Bản Việt!

Tại đây BẠN sẽ tìm thấy một môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và đầy năng động của cuộc sống số đang diễn ra... BẠN sẽ đứng trước nhiều thử thách, cơ hội thăng tiến luôn mở ra mỗi ngày chào đón BẠN.

Tại đây, BẠN sẽ được khuyến khích làm những điều khác biệt để cùng tạo ra những giá trị mới, hiệu quả hơn để cùng tất cả thành viên đại gia đình Bản Việt tiến xa trên con đường xây dựng sự nghiệp.

Cùng BẠN phát triển sự nghiệp

Mỗi một nhân viên đều được xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp ngay từ đầu, phù hợp với thế mạnh riêng. Từ đó BẠN dễ dàng định hướng và thăng tiến. Chúng tôi tin rằng, với sự nỗ lực của BẠN cùng với những điều kiện tốt nhất mà Bản Việt tạo ra, BẠN và Bản Việt sẽ cùng phát triển.

Cân bằng công việc và cuộc sống

BẠN sẽ luôn chủ động được thời gian và chất lượng công việc. Đồng thời, các chính sách phúc lợi, hỗ trợ nhân viên cũng liên tục được cải thiện để cân bằng "Công việc và Cuộc sống". Không chỉ vậy, các hoạt động văn hóa, kết nối nhân viên cũng thường xuyên được diễn ra để mang đến đời sống tinh thần tốt nhất cho mỗi người Bản Việt.

Trách nhiệm với cộng đồng

Là một tổ chức năng động và đầy trách nhiệm với cộng đồng. BẠN sẽ là một thành viên mới cùng Bản Việt góp phần cải thiện đời sống xã hội xung quanh trở nên tốt đẹp hơn từ các hoạt động cộng đồng tích cực của chúng ta.

Hãy bắt đầu hành trình với Bản Việt

Cơ hội nghề nghiệp

Hãy lựa chọn khu vực gần BẠN để có được những cơ hội việc làm phù hợp nhất

Vị trí cần tuyển
Số lượng
Mức lương
Nơi làm việc
Ngày hết hạn
Số lượng
1
Thỏa thuận
Khu vực Miền Bắc
30/06/2023
Số lượng
8
Thỏa thuận
Hà Nội
; Khu vực Miền Bắc
; Khu vực Đông Nam Bộ
; Khu vực Tây Nam Bộ
; Khu vực Miền Trung
30/06/2023
Số lượng
5
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
; Hà Nội
; Khu vực Miền Bắc
30/06/2023
Số lượng
10
Thỏa thuận
Hà Nội
; Khu vực Miền Bắc
30/06/2023
Số lượng
10
Thỏa thuận
Khu vực Miền Bắc
15/06/2023
Số lượng
5
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
; Khu vực Miền Bắc
30/06/2023
Số lượng
5
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
; Hà Nội
; Khu vực Miền Bắc
30/06/2023
1