Đại hội Đoàn thanh niên Ngân hàng TMCP Bản Việt Nhiệm kỳ 4 (2022 - 2027) thành công tốt đẹp

Vào ngày 04 và 05/06/2022, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Bản Việt đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên BVB nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Tham dự Đại hội có ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Bản Việt, ông Lý Công Nha – Giám đốc Khối Tài chính, Kế toán trưởng, Bí thư Chi bộ Hội sở và Bà Trần Thị Hà Thanh – Bí thư Đoàn Khối Ngân hàng Tp.HCM cùng sự góp mặt hơn 70 đại biểu là những Đoàn viên Thanh niên ưu tú của 44 Chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên BVB trên toàn hệ thống. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là phát huy tinh thần đoàn kết và trí tuệ tập thể của lực lượng Đoàn viên Thanh niên là những Người Bản Việt trẻ thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Đoàn Nhiệm kỳ IV, góp phần xứng đáng trong vào quá trình phát triển của Ngân hàng Bản Việt trong từng thời kỳ.

Phát biểu tại Đại hội, ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Bản Việt đã có những chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên cần tiếp tục phát huy các thế mạnh hiện có của lực lượng trẻ, xác định vị trí của ĐTN trong bức tranh chung của Ngân hàng Bản Việt, xây dựng các hoạt động manh tính gợi mở, đổi mới, đột phá, mạnh dạng đề xuất trong quá trình triển khai các Dự án quan trọng của Ngân hàng.

Trên tinh thần làm việc dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu chọn 09 đồng chí vào Ban Chấp hành và thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên BVB Nhiệm kỳ IV (2022 – 2027). Đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ mới, đồng chí Bành Ngọc Trung xin hứa sẽ cố gắng, nổ lực để hoàn thành tốt Nghị quyết của Đại hội và triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng bộ, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành của Ngân hàng Bản Việt đã giao phó.